Капецитабин и лекарства в Луховицах

  Название препаратаПроизводитель
  Кабецин
  Капецитабин
  Капецитабин-Тл
  Капецитовер
  Кселода
  Тутабин
  Капаметин Фс